• Svenska
  • English
Hotellhavanna.se - startsida
HotellHavanna - webbshop
Hotellhavanna.se - bad och spa
Hotellhavanna.se - Havanna på facebook
Hotellhavanna.se - restaurang och bar
Hotellhavanna.se - kontakt
Hotellhavanna.se - boka rum
Hotellgastis.se - Hotell Gästis

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR HOTELL HAVANNA

Inom Hotell Gästis & Havanna AB (Org.nr 559130-2517 ) behandlar vi personuppgifter för användare av  våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Hotell Gästis & Havanna AB och andra bolag inom koncernen för ”Havanna”.

Genom att lämna dina personuppgifter till Havanna och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Havanna begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1| Vilka personuppgifter samlar Havanna in?

Havanna samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Språk och nationalitet
– Anställning
– Betal/kreditkortsinformation
– Krav på special- eller dietkost
– Uppgifter om resesällskap
– Information om medlemskap i interna eller externa gäst- eller lojalitetsprogram
– Cookies/IP-adress
– Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med Havanna eller som Havanna erhåller vid överföring av bokning från tredje part till vårt bokningssystem (vid XML-koppling), e-post eller fax.

2| När samlar Havanna in personuppgifter?

Havanna samlar in personuppgifter i samband med att du som gäst beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med Havanna och vid beställning via tredje part. Havanna kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Havanna, såsom Google och sociala medier. Om du som gäst på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev, lojalitets- eller liknande gästprogram kommer Havanna att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Havanna samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3| Varför samlar Havanna in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Havanna för att:
– Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
– Bearbeta bokningar och beställningar av sina tjänster
– Kontakta dig inför, under och efter vistelsen för att tillhandahålla information ansluten till din bokning och/eller vistelse.
– Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
– Individualisera kommunikationen med dig
– Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
– Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
– Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
– För att kunna fullgöra Havanna skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4| Var lagrar Havanna personuppgifter?

Havanna lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Havanna policy är att ett så få antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Havanna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Havanna anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5| Hur länge lagrar Havanna personuppgifter?

Havanna lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Havanna´s policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6| När delar Havanna personuppgifter?

Internt kan Havanna komma att dela dina personuppgifter mellan bolag i koncernen, om det är nödvändigt för att upprätthålla avtalet mellan dig och Havanna eller om Havanna anser att det förbättrar din upplevelse av sina tjänster.

Externt delar  Havanna endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Havanna ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Havanna delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Havanna räkning.

Havanna kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Havanna är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Havanna överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7| Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Havanna att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Havanna behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Havanna och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Havanna. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Havanna och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Havanna´s tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Havanna inte längre kan tillhandahålla den.

8| Andra applikationer och/eller webbsidor?

På platser där du som gäst kan komma att befinna dig före, under och efter din bokning och/eller vistelse på Havanna förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor, som inte kontrolleras av Havanna. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Havanna´s tjänster. Havanna ansvarar inte för innehåll i länkade applikationer/webbsidor och hur dina personuppgifter behandlas av ägare eller operatörer av desamma.

9| Cookies

Havanna använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

10| Överlåtelse

Om Havanna säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

11| Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Hotell Gästis & Havanna AB (org.nr 559130-2517), Borgmästaregatan 1, SE-432 41 VARBERG, Tel: 0340-180 50, Fax: 0340-138 50, E-post: info@hotellgastis.se

12 | Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Havanna´s behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Hotell Havanna, Krabbes väg 4, 432 52  VARBERG. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Datainspektionen.

 

Denna integritetspolicy, publicerad 2018-05-23 ersätter tidigare publicerad policy.

Boka här

Nyheter

Hotellhavanna.se - RSS flöde
Datum för höstens romprovningar

Välkommen på romprovning med Per Ädel i höst!

Läs mer
Veckans luncher

Nu under sommaren fram till kl 15!

Läs mer
PREMIÄR FÖR SOMMARMENYN!

Vår somriga meny med klassiker och nyheter är här!

Läs mer
BILJETTER TILL NÄSTA ÅRS HAVANNA RUM DAY!

Du kan redan nu säkra din plats till nästa års romfestival!

Läs mer
Hotellhavanna.se - frimärke