• Svenska
  • English
Hotellhavanna.se - startsida
HotellHavanna - webbshop
Hotellhavanna.se - bad och spa
Hotellhavanna.se - Havanna på facebook
Hotellhavanna.se - restaurang och bar
Hotellhavanna.se - kontakt
Hotellhavanna.se - boka rum
Hotellgastis.se - Hotell Gästis

Vi är Svanenmärkta!

Hotell Havanna är ett Svanenföretag. Det betyder att vi har klarat de hårda krav som den nordiska miljömärkningen Svanen har satt upp för att hotellets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.

Detta är de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy:
•Hotell Havanna strävar efter att miljöarbete och miljötänkande ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
•Vi strävar efter att följa de krav och villkor som ställs på verksamheten för att de negativa konsekvenserna på miljön skall bli så små som möjligt.
•Alla våra anställda ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande samt ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
•Vi har för avsikt att på bred front förbättra vårt miljöarbete både vad gäller energi, vatten, avfall och inköp.

Exempel på vad vi gör för att förbättra miljön:
•Uppvärmningen av hotellet består till 70% av fjärrvärme som produceras av resurser som annars skulle gå förlorade.
•Vi källsorterar i minst 4 fraktioner.
•Vi minimerar antalet engångsförpackningar.
•Vi använder miljömärkt tvål och schampo i dispensrar så långt det är möjligt.
•Hotellets personal informeras/utbildas kontinuerligt om hotellets arbete med miljön.

Boka här

Nyheter

Hotellhavanna.se - RSS flöde
Vi söker kock!

Vi behöver förstärkning i köket i sommar!

Läs mer
Lunch v.18

Lunchbuffé mån-fre 12-14

Läs mer
Med omtanke & sunt förnuft…

Vi har vidtagit åtgärder utöver de rekommenderade, i syfte att tillgodose våra gästers önskemål och behov och samtidigt skydda dig, våra medarbetare och vårt samhälle.

Läs mer
Hotellhavanna.se - frimärke